Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor Refurb Store. Daarom hebben we een Privacybeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren. Neem even de tijd om ons privacybeleid door te nemen en laat het ons weten als u vragen hebt.

Persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee een bepaalde persoon kan worden geïdentificeerd of contact kan worden opgenomen met een bepaalde persoon.

U kunt worden gevraagd om uw persoonlijke gegevens te verstrekken bij contact met Refurb Store of een bij Refurb Store aangesloten bedrijf. Refurb Store en haar partners mogen deze persoonlijke gegevens onderling uitwisselen en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ze mogen uw persoonlijke gegevens ook combineren met andere informatie om onze producten, diensten, materiaal en reclame aan te bieden en te verbeteren. U bent niet verplicht om de persoonlijke gegevens te verstrekken waarom we hebben gevraagd. Als u ervoor kiest om dit niet te doen, kunnen we u echter in veel gevallen geen producten of diensten aanbieden of antwoord geven op eventuele vragen die u hebt.

Hier vindt u een aantal voorbeelden van de persoonlijke gegevens die Refurb Store kan verzamelen en hoe deze gegevens kunnen worden gebruikt.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld

 • Als u een account aanmaakt, een product koopt, een software-update downloadt, contact met ons opneemt of deelneemt aan een online-enquête, kunnen we diverse gegevens verzamelen, waaronder uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, contactvoorkeuren en creditcardgegevens.
 • Als u Refurb Store-producten gebruikt om materiaal te delen met familie en vrienden, kan Refurb Store de gegevens verzamelen die u over deze personen verstrekt, zoals hun naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Refurb Store gebruikt dergelijke gegevens om aan uw aanvragen te voldoen, de relevante producten of diensten te verstrekken of fraude te voorkomen.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens

 • Met de persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen we u op de hoogte houden van nieuwe productaankondigingen, software-updates en aankomende evenementen van Refurb Store. Als u niet op onze mailinglijst wilt staan, kunt u uw naam op elk gewenst moment verwijderen door uw voorkeuren bij te werken.
 • We gebruiken uw persoonlijke gegevens eveneens bij het maken, ontwikkelen, bedienen, aanbieden en verbeteren van onze producten, diensten, materiaal en reclame, en om verlies en fraude te voorkomen.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens, waaronder de geboortedatum, gebruiken om een identiteit te bevestigen, gebruikers te identificeren en de juiste diensten te bepalen. We kunnen de geboortedatum bijvoorbeeld gebruiken om de leeftijd van Refurb Store-accounthouders vast te stellen.
 • Soms kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om belangrijke mededelingen te versturen, zoals berichten over aankopen en wijzigingen van onze voorwaarden en ons beleid. Aangezien deze informatie belangrijk is voor uw interactie met Refurb Store, kunt u de ontvangst van deze mededelingen niet stopzetten.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, diensten en communicatie met klanten van Refurb Store te verbeteren.
 • Als u deelneemt aan een sweepstake, wedstrijd of vergelijkbare promotie, kunnen we de gegevens die u verstrekt gebruiken om deze programma’s te beheren.

Niet-persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

We verzamelen ook gegevens die niet tot een bepaalde persoon kunnen worden herleid. We kunnen niet-persoonlijke gegevens voor willekeurige doeleinden verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken. Hier vindt u een aantal voorbeelden van de niet-persoonlijke gegevens die we verzamelen en hoe we deze gegevens kunnen gebruiken:

 • We kunnen gegevens verzamelen zoals beroep, taal, postcode, netnummer, UDID (Unique Device Identifier), verwijzings-URL, locatie en de tijdzone waar een product van Refurb Store wordt gebruikt, zodat we meer inzicht krijgen in consumentengedrag en onze producten, diensten en reclame kunnen verbeteren.
 • We kunnen ook gegevens verzamelen over de activiteiten van klanten op onze website en op basis van onze producten en diensten. Deze gegevens worden samengevoegd en gebruikt om gerichte informatie te verstrekken aan onze klanten en inzicht te krijgen in de gedeelten van onze website, producten en diensten waarvoor de meeste belangstelling bestaat. Samengevoegde gegevens worden binnen het kader van dit Privacybeleid beschouwd als niet-persoonlijke gegevens.
 • We kunnen gegevens verzamelen en opslaan over de manier waarop u onze diensten gebruikt, waaronder zoekopdrachten. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de relevantie van de resultaten van onze diensten te verbeteren. Dergelijke gegevens worden niet gekoppeld aan uw IP-adres, behalve in beperkte gevallen om de kwaliteit van onze internetdiensten te waarborgen.

Als we niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonlijke gegevens, worden de gecombineerde gegevens behandeld als persoonlijke gegevens zolang de informatie gecombineerd blijft.

Cookies en andere technologieën

De websites, onlineservices, interactieve toepassingen, e-mailberichten en advertenties van Refurb Store kunnen gebruikmaken van cookies en andere technologieën zoals pixeltags en webbakens. Met deze technologieën kunnen we meer inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers, zien welke delen van onze websites zijn bezocht en de doeltreffendheid van advertenties en zoekopdrachten op het web meten en vergroten. Wij behandelen de gegevens die worden verzameld door cookies en andere technologieën als niet-persoonlijke gegevens. Voor zover IP-adressen of soortgelijke aanduidingen echter worden beschouwd als persoonlijke gegevens volgens de lokale wetgeving, zullen we deze aanduidingen ook als persoonlijke gegevens behandelen. Evenzo zullen we gecombineerde gegevens behandelen als persoonlijke gegevens in het kader van dit Privacybeleid als niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens.

Refurb Store en haar partners maken ook gebruik van cookies en andere technologieën om persoonlijke gegevens te bewaren als u onze websites, onlineservices en apps gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om uw ervaring met Refurb Store aangenamer en persoonlijker te maken.

Als u cookies wilt uitschakelen en gebruikmaakt van de webbrowser Safari, opent u de Safari-voorkeuren en schakelt u cookies uit in het paneel Privacy. Op een mobiel Refurb Store-apparaat vindt u deze optie onder Instellingen, Safari en de sectie Cookies. Als u een andere browser gebruikt, neemt u contact op met uw aanbieder voor informatie over het uitschakelen van cookies. Als cookies zijn uitgeschakeld, zijn bepaalde functies op de Refurb Store-website niet beschikbaar.

Zoals bij de meeste internetdiensten, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld en in logbestanden bewaard. Dit betreft IP-adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijzings- en uitgangpagina’s en -toepassingen, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en gegevens over klikgedrag.

We gebruiken deze informatie om trends te begrijpen en te analyseren, de site te beheren, het gedrag van gebruikers op de site te achterhalen, onze producten en diensten te verbeteren en demografische gegevens over onze gebruikers in het algemeen te verzamelen. Refurb Store kan deze informatie gebruiken voor haar marketing- en reclamediensten.

Openbaarmaking aan derde partijen

In bepaalde gevallen kan Refurb Store persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan strategische partners die samenwerken met Refurb Store om producten en diensten te verstrekken of die Refurb Store helpen om producten op de markt te brengen. Persoonlijke gegevens worden alleen door Refurb Store gedeeld om producten, diensten en reclames te verstrekken of te verbeteren. Persoonlijke gegevens worden nooit met derde partijen gedeeld voor marketingdoeleinden.

Het kan voor Refurb Store noodzakelijk zijn (bij wet, naar aanleiding van juridische procedures of een rechtszaak en/of verzoeken van nationale of internationale overheden) om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken. We kunnen uw gegevens ook vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van openbaar belang.

Daarnaast kunnen we uw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen. Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Als u bepaalde Refurb Store-producten, -diensten of -apps gebruikt of berichten post op een Refurb Store-forum, in een chatroom of bij een sociaal netwerk, zijn de persoonlijke gegevens en de inhoud die u deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door hen worden gelezen, verzameld of gebruikt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u in dergelijke gevallen wilt delen of weergeven. Als u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres weergeeft in een forumbericht, worden deze gegevens openbaar. Wees uiterst voorzichtig met het gebruik van deze functies.

Integriteit en bewaartermijn van persoonlijke gegevens

Refurb Store maakt het makkelijk voor u om uw persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel te houden. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U kunt ervoor zorgen dat uw contactgegevens en voorkeuren juist, volledig en actueel zijn door in te loggen op uw account. Met betrekking tot andere persoonlijke gegevens die we bewaren, verlenen we u toegang voor willekeurige doeleinden, waaronder verzoeken om foutieve gegevens te corrigeren of om gegevens te verwijderen als Refurb Store niet wettelijk of zakelijk verplicht is om deze gegevens te bewaren. We kunnen verzoeken weigeren die lichtzinnig of beledigend zijn, de privacy van anderen in gevaar brengen, uitermate onpraktisch zijn of waarvoor toegang niet anderszins is vereist volgens de lokale wetgeving.

Sites en diensten van derde partijen

De websites, producten, apps en diensten van Refurb Store kunnen koppelingen bevatten naar de websites, producten en diensten van derde partijen. Onze producten en diensten kunnen ook producten of diensten van derde partijen gebruiken of aanbieden, bijvoorbeeld een iPhone-app van een derde partij. Gegevens die worden verzameld door derden, die locatiegegevens en contactgegevens kunnen bevatten, vallen onder hun privacybeleid. Wij raden u aan om kennis te nemen van het privacybeleid van deze derde partijen.

Vragen over privacy

Als u vragen of opmerkingen hebt over het Privacybeleid van Refurb Store of over de verwerking van gegevens, kunt u contact met ons opnemen.

Al uw bezwaren worden onderzocht en zo snel mogelijk beantwoord indien van toepassing. Als u niet tevreden bent met het ontvangen antwoord, kunt u uw klacht doorverwijzen naar het relevante klachtenorgaan in uw rechtsgebied. Als u dit aan ons vraagt, zullen we trachten om u informatie te geven over relevante klachtenprocedures die van toepassing kunnen zijn op uw situatie.

Eurekoo, 234 rue Louis Blériot, 92100 Boulogne Billancourt, France